Výbor

Výbor ZKO Hořovice

Předseda: Jiří Křemen
603 867 762
jiri@ramykremen.cz
Jednatel Jaroslava Nepeřená
734 598 831
j.neperena@seznam.cz
Výcvikář Marie Hartmanová 732 354 242
Hospodář: MUDr. Ilona Kolářová 604 277 164
Pokladní Vít Votava 723 347 348
vitvotava@seznam.cz


Revizní komise

Předseda revizní komise: Hana Brejníková 776 683 801
hankab60@seznam.cz
1. člen Kristýna Šormová 722 521 155
sormova.k@seznam.cz
2. člen Josef Beran 777 718 080